اراتامهر - محمد آرتامهر

شما اینجا هستید   |

    برچسب: اراتامهر

برچسب زده شده با : اراتامهر

پرداخت ماهانه ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به هر خانوار و ۵۰ لیتر بنزین رایگان به رانندگان تاکسی
2021-05-20
وعده ی متفاوت، غیرتکراری و قابل لمس یکی از کاندیداهای شورای شهر رشت!

محمد آرتامهر کاندیدای شورای شهر رشت گفت: می تواند با هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل شهر رشت به سامانه هوشمند ظرف مدت دو هفته و بدون نیاز به زیر ساخت خاصی با پرداخت کرایه تاکسی بصورت cash less، ماهیانه‌ ۳۰تا ۵۰ لیتر بنزین رایگان به رانندگان تاکسی تخصیص دهد. وی اضافه کرد:اگر پرداخت الکترونیکی […]

آشنایی با محمد آرتامهر
2021-04-09